Witte Lintjes Actie – Vrouw & Maatschappij Roeselare – Actie tegen geweld op vrouwen

Witte Lintjes Actie – Vrouw & Maatschappij Roeselare – Actie tegen geweld op vrouwen

zaterdag 14/11/2015

Jaarlijkst gaat de Witte Lintjes Actie door in november.  Met deze actie wil Vrouw & Maatschappij de aandacht vestigen op dit probleem en een aantal beleidsvoorstellen op de agenda zetten om vrouwelijke vluchtelingen in België beter op te vangen en te beschermen tegen geweld. 

Wie een Wit Lintje draagt zegt daarmee:

  • Geen geweld te plegen
  • Geweld ook niet oogluikend toe te laten of te verzwijgen
  • Geweldplegers aan te zetten om hulp te zoeken
  • Iedereen te overtuigen om geweld te doen stoppen

We hopen ook bij u een wit lintje te mogen opspelden!

Locatie: 
Grote Markt Roeselare - Ooststraat, , RoeselareE-mailadres: 

Evenement zoeken