‘Onze vergeten helden’

‘Onze vergeten helden’

zondag 11/11/2018

Na het einde van WOI werden de meeste Belgische gesneuvelden begraven op een militaire begraafplaats of militair ereperk. Velen werden – op vraag van de families – teruggebracht naar hun thuisgemeente en daar begraven.

Duizenden graven van deze gerepatrieerde ‘helden’ zijn nog behouden gebleven en om deze te vrijwaren van de vergetelheid startte het War Heritage Institute het project ‘Onze Vergeten Helden’ (meer info op www.wardeadregister.be). Op de gemeentelijke begraafplaats ‘De Warande’ rusten twee geboren Koekelaarse gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog: Hector Logghe en Serafin (Seraphin) Opstaele. Tijdens een korte plechtigheid op de begraafplaats zullen zij herdacht worden in aanwezigheid van familie en kennissen van de gesneuvelden.

– 11.45 uur: plechtigheid ‘Onze Vergeten Helden’

Locatie: 
Begraafplaats De Warande, Galgestraat, KoekelareWebsite: 


E-mailadres: 


Telefoon: 
051/61 04 94

Evenement zoeken