Ode aan de Last Post

Ode aan de Last Post

woensdag 08/07/2015

 

ODE AAN DE “LAST POST”

 

8 juli 2015 – BURG – BRUGGE

 

 

Op 9 juli 2015 wordt voor de 30.000ste maal onder de Menenpoort te Ieper de Last Post geblazen. Acteur Wim Opbrouck wil die gelegenheid wereldwijd markeren met een minuut stilte in de brandweerkazernes, mede als eerbetoon aan de klaroenblazers van de Ieperse brandweer.

 

De Scoutsgroep en Koninklijke Scoutsharmonie Sint-Leo Brugge wil hieraan meewerken door een oproep te formuleren om daar massaal aan deel te nemen. Daartoe wil de groep te Brugge op 8 juli 2015 een publiek en kosteloos toegankelijk evenement aanbieden, waarmee rond het thema “Last Post” met muziek, woord en beeld hulde gebracht wordt aan de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog en de trompetters van de Ieperse Brandweer. Tijdens dit evenement wordt met een plechtig Last Post signaal om 20 uur een oproep gedaan om op 9 juli massaal het herdenkingsmoment in de brandweerkazernes bij te wonen.

 

Het evenement wordt opgebouwd met muziek uit de periode van de Eerste Wereldoorlog en poëzie die gebaseerd is op dagboekfragmenten van soldaten en oorlogsgedichten. Drie historische elementen worden in het concert verwerkt: vooreerst de oorlogsgeschiedenis, vervolgens de ontwikkeling van het Last Post signaal in verschillende landen en tot slot de geschiedenis van de Menenpoort en de Last Post ceremonie te Ieper.

 

De Scoutsgroep Sint-Leo Brugge maakt deel uit van de wereldwijde scoutsbeweging en wil met dit evenement de thema’s “internationale verstandhouding”, “betrokkenheid van de jeugd” en “oorlog en vrede” naar voor brengen.

 

Locatie: 
Burg, Burg, BruggeWebsite: 


E-mailadres: 


Telefoon: 
050/59 96 86

Evenement zoeken