Kennismakers: Schreef Gezelles ‘Schrijverke’ in een Perzisch-Arabische paradijstuin?

Kennismakers: Schreef Gezelles ‘Schrijverke’ in een Perzisch-Arabische paradijstuin?

zondag 18/10/2015

De levenslange interesse van Gezelle voor taal en cultuur breidde zich gaandeweg wereldwijd uit. De Arabische wereld komt daarbij opvallend op de voorgrond. In een artikel over de klassieke dichter Homerus prijst onze dichter de Araben om hun “oorspronkelijke maniere van dichtoverlevering”. In de Gezelle-studie was de band tussen O ’t ruischen van het ranke riet en de Masnavi van de Perzische dichter Roemi al eerder gesignaleerd. Recent is daar de bewering bijgekomen van nobelprijswinnaar J. M. Coetzee dat volgens de Araben het Schrijverke de naam van Allah schrijft. Een Spaans-Arabisch gedicht en een sprookje uit diezelfde sfeer werpen een hel licht op het constant aanwezige maar niet altijd goed begrepen motief van de Waterspegel in Gezelles poëzie. Deze drie gedichten uit zijn Roeselaarse periode getuigen van een heel directe kosmische religiositeit die Gezelle deelt met de door hem zo bewonderde poëzie van de Araben.

Paul Thoen is oud-leraar klassieke talen aan het Klein Seminarie in Roeselare. Hij schreef daarnaast talrijke artikels en bijdragen over retoriek, literatuurgeschiedenis en letterenonderwijs.

Wanneer: zondag 18 oktober van 10u30 tot 12u.
Waar: ARhus-café, De Munt 8, Roeselare
Toegang: gratis
Inschrijven: via het inschrijvingsformulier, aan de balies of via tel. 051 69 18 00.

Locatie: 
ARhus, De Munt 8, RoeselareWebsite: 


E-mailadres: 


Telefoon: 
051 69 18 00

Evenement zoeken