Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’.

Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’.

donderdag 18/08/2022

Thema: Zomerse natuur rond duin en plas.

 Met de vorderende zomer verandert het duin langzaam maar zeker.  Nog heel veel zomerplanten staan in bloei, maar hier en daar verschijnen ook de typische nazomerbloeiers als Heggedoornzaad en Hennepnetel, terwijl een aantal andere soorten intussen uitgebloeid zijn. Vlinders, zweefvliegen en bijen bezoeken de nectarrijke bloemen. In de graslanden zien we soorten als Oranje & Bruin zandoogje, Icarusblauwtje en zelfs Kleine vuurvlinder.  De flora zorgt voor het basisvoedsel voor heel wat organismen, die op hun beurt weer tot voedsel dienen van de volgende trap in de voedselpiramide.

Zeker in de tweede helft van augustus zonnen overal jonge Boomkikkertjes op de bladeren en stengels van het braamstruweel.

En ook het insectenleven is tijdens de hoogzomer op z’n top. Blauwvleugelsprinkhaan en Grote zandroofvlieg bevolken de schraalste stukken van het duin, terwijl glazenmakers en waterjuffers het luchtruim voor andere insecten onveilig maken. Rond de grotere poelen in de duinweiden treffen we de Grote keizerlibel, een van onze grootste glazenmakers, en kunnen we van tijd tot tijd doortrekkende steltlopers aantreffen op hun tocht van hun noordelijke broedgebieden naar het zuiden, zoals Oeverloper, Witgatje en Groenpootruiter, maar ook de sierlijke lepelaar.  In de lucht horen we de roep van de overtrekkende Regenwulpen.

Maar ook roofvogels als Boomvalk en de zeer zeldzame Wespendief kunnen naast de aldaar broedende en algemener aanwezige Buizerd in deze periode in de Zwinduinen waargenomen worden.

 

Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.

Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden.

Organisatie: Natuurexploratiewww.natuurexploratie.be

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929

Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

Locatie: 
Vlaams Natuurreservaat 'de Zwinduinen', Oosthoekplein (hoek bij Hof van Vlaanderen), Knokke-HeistWebsite: 


E-mailadres: 


Telefoon: 
0475407929

Evenement zoeken