Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’.

Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’.

donderdag 15/08/2019

Thema: Zomerse natuur rond duin en plas.

Met de vorderende zomer verandert het duin langzaam maar zeker.  Er staan nog heel veel zomerplanten in bloei, maar hier en daar verschijnen ook de typische nazomerbloeiers als Heggedoornzaad en Hennepnetel, terwijl een aantal andere soorten intussen uitgebloeid zijn.  Na de hitte en extreme droogte van de vorige maand smachtte de flora in onze duinen in elk geval naar water.  Het beetje regen van eind juli en de eerste weken van augustus zorgde ervoor dat  de flora zich wat kon herstellen.  Enkele soorten zoals Geel walstro en Gewoon biggekruid komen zelfs opnieuw in bloei en we merken al onmiddellijk ook veel meer vlinders op. Vooral Distelvlinder en Atalanta zijn in grote getale aanwezig, maar overal zien we ook Oranje zandoogje en in mindere mate Bruin zandoogje, Icarusblauwtje en  zelfs de Kleine vuurvlinder.  De flora zorgt voor het basisvoedsel voor heel wat organismen, die op hun beurt weer tot voedsel dienen van de volgende trap in de voedselpiramide.

In het braamstruweel zien we ook opnieuw de jonge Boomkikkertjes verschijnen en zonnen op de bladen en stengels van het Braamstruweel.

En ook het insectenleven is tijdens de hoogzomer op z’n top. Blauwvleugelsprinkhaan en Grote rupsendoder bevolken de schraalste stukken van het duin, terwijl glazenmakers en waterjuffers het luchtruim voor andere insecten onveilig maken.

Rond de grotere poelen in de duinweiden trefen we de Grote keizerlibel, een van onze grootste glazenmakers, en kunnen we van tijd tot tijd doortrekkende steltlopers aantreffen op hun tocht van hun noordelijke broedgebieden naar het zuiden, zoals Oeverloper, Witgatje en Groenpootruiter, maar ook de sierlijke lepelaar.  In de lucht horen we de roep van de overtrekkende Regenwulpen.

Maar ook roofvogels als Boomvalk en de zeer zeldzame Wespendief kunnen naast de aldaar broedende en algemener aanwezige Buizerd in deze periode in de Zwinduinen waargenomen worden.

Locatie: 
Afspraak: om 14:30 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute., Oosthoekplein, Knokke-HeistWebsite: 


E-mailadres: 


Telefoon: 
+32475407929

Evenement zoeken