Geleide natuurwandeling in het natuurreservaat ’t Voorland’ bij Nummer Eén.

Geleide natuurwandeling in het natuurreservaat ’t Voorland’ bij Nummer Eén.

woensdag 01/05/2019

Thema: Doortrekkers en broedvogelkolonies van de schorre: over sternen, meeuwen en steltlopers

Het Voorland Nummer Eén bestaat uit uitgestrekte slikplaten, kleinere stukken met typische schorrevegetatie en enkele broedvogeleilanden.  Voor de kust liggen ook enkele zeer grote zandbanken, die bij laag tij fungeren als foerageergebied voor talrijke steltlopers en eenden en als rustplaats voor hoofdzaklijk Gewone zeehond.  Tijdens deze geleide natuurwandeling langs de dijken van dit unieke gebied spotten we met behulp van telescoop de zeehonden en bekijken de diverse soorten vogels. Het is immers ook nog doortrekperiode van tal van noordelijker broedende steltlopers als Kanoet-, Krombek-, Drieteen-, Kleine en Temmincks strandloper, Rosse grutto en de meeste ruiters.

Op enkele broedvogeleilanden in de schorre is een grote broedkolonie van Visdief en Kokmeeuw, maar ook de zeldzame Dwergstern, Zwartkopmeeuw, Grote stern, Scholekser en Kluut zijn met een aantal koppel aanwezig.  Deze periode arriveren de eerste Dwerg- en Grote sternen bij hun broedkolonies en gaan baltsgedrag vertonen bij het vormen van paartjes.

Uiteraard hebben we ook aandacht voor de typische vegetatie van schorre en slikke.  Dit is een niet te missen wandeling voor elke vogel- en natuurliefhebber.

 

Afspraak: om 14:30 uur aan de parking bij het gemaal rechts van einde Weg naar het gemaal te Nummer Eén (Hoofdplaat) Nederland.

Praktisch: Verrekijker en eventueel loep en/of telescoop.

Organisatie: Natuurexploratie – www.natuurexploratie.be.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929

Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

Locatie: 
Afspraak: om 14:30 uur aan de parking bij het gemaal rechts van einde Weg naar het gemaal te Nummer Eén (Hoofdplaat) Nederland., Weg naar het gemaal, Nummer Eén Nederland, Knokke-HeistWebsite: 


E-mailadres: 


Telefoon: 
+32475407929

Evenement zoeken