Eerste kinderspoorzoektocht en derde spoorzoektocht in Tielt

Eerste kinderspoorzoektocht en derde spoorzoektocht in Tielt

maandag 15/06/2015 tot maandag 21/09/2015

Basisschool ‘het Spoor’ stelt voor … de eerste kinderspoorzoektocht…

Op vraag van ouders wordt dit jaar voor het eerst een kinderzoektocht georganiseerd. Over een traject van zo’n 2,5 km moeten kinderen op zoek naar logo’s van winkels. In zo’n winkels speuren ze in de etalage naar een afbeelding van een strip- of tv-figuur (bv.: Plop, Piet Piraat, Maya de bij,…). Het is de bedoeling dat ze het gevonden stripfiguurtje naast het passende logo kleven op het antwoordenblad. Er zijn ook enkele vraagjes voorzien voor onze speurneuzen. Zo’n kinderzoektocht kost € 2,50. Voor elke deelnemer is er op de avond van de prijsuitreiking een prijs. Onder alle deelnemers worden 20 prijzen verloot, waaronder een fiets. Voor de organisatie van deze zoektocht zorgt Dirk Plancke, één van de ouders van de school, samen met Stefaan en Martin Debouver.

 

Basisschool ‘het Spoor’ stelt het derde jaar op rij voor…

Een zoektocht waarbij een te volgen wandelweg wordt beschreven. Tijdens het wandelen, ga je in bepaalde (aangeduide) delen van de route op zoek naar een foto. Na het vinden van een foto, los je er in de omgeving (25 m) een vraag op (a.d.h.v. gegevens ter plaatse).Je kiest zelf of je

•      de A-vraag (makkelijke vraag, geen strikvraag)

•      de B-vraag (moeilijker, meer voor specialisten)

oplost. Na het inzenden van het antwoordenblad, kan je op zaterdag 12 oktober komen zien welke prijs je wint.

De A-zoektocht is bedoeld voor jong en oud. Het is een aanrader voor gezinnen die op zoek zijn naar een gezonde ontspanning voor de zomervakantie. Daarnaast is de B-zoektocht een heel stuk moelijker, bedoeld voor liefhebbers van dit genre.

Basisschool ‘Het Spoor’ is de organiserende school. Twee broers (Martin en Stefaan Debouver) zorgden voor de inhoud van het zoektochtbundeltje. De leerkrachten en de leden van het oudercomité steunen dit initiatief ten volle.

Ze zorgen voor propaganda en organisatie van de prijsuitreiking.

De zoektocht vindt plaats in het centrum van Tielt over een traject van zo’n 4 kilometer lang.

De zoektochtbundeltjes zijn te koop vanaf maandag 15 juni tot en met maandag 21 september. Gedurende die periode heb je tijd om de weg, de foto’s en de antwoorden te vinden. Een zoektochtbundeltje is te koop aan de  prijs van € 8,00. Elke deelnemer wint een prijs als het antwoordenblad tijdig wordt opgestuurd. De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 10 oktober in de eetzaal van de school.

Locatie: 
, , TieltWebsite: 


E-mailadres: 

Evenement zoeken