Cursus sociale vaardigheden voor jongeren (15 – 18 jaar)

Cursus sociale vaardigheden voor jongeren (15 – 18 jaar)

woensdag 18/10/2017 tot woensdag 10/01/2018
Het zelfbeeld van jongeren is volop in ontwikkeling: ze zoeken hun plaats binnen een vriendengroep, in de klas, in de jeugdbeweging, … Dit proces valt niet te onderschatten. Heel wat jongeren ondervinden moeilijkheden bij het zoeken naar een goed evenwicht. Ze zijn te luidruchtig of te verlegen, te agressief of te teruggetrokken, te bazig of te onderdanig, …
In deze training sociale vaardigheden oefen je in goed communiceren en assertief zijn.
Assertiviteit betekent rustig opkomen voor wat je denkt, voelt of graag zou hebben. Iedereen heeft het hier wel eens moeilijk mee, maar sommigen slikken te vaak hun mening in, anderen reageren buiten proportie. Er wordt onder andere ingespeeld op het denkpatroon “Ik kan maar beter geen neen zeggen, anders zullen ze mij niet graag hebben”. Heel wat jongeren worstelen met dergelijke negatieve gedachten. De manier waarop je denkt speelt een grote rol in je reacties. Een positieve gedachte ligt aan de basis van een assertieve houding.
Naast het assertief denken, wordt ook aandacht besteed aan het aanvoelen van je grenzen en hoe je deze duidelijk kunt overbrengen naar anderen.
Enkele verhalen:
Lisa is zeer verlegen en vindt het moeilijk om vrienden te maken op school. Op de speelplaats staat ze dan ook vaak alleen. Ze zou graag bij dat ene groepje aansluiten. Hoewel ze er al een tijdje aan denkt, durft ze toch de stap niet zetten.
Lore is een vriendelijk en behulpzaam meisje. Hoewel ze haar klasgenoten graag helpt, zit het haar de laatste tijd wat dwars. Ze krijgt het gevoel dat er van haar geprofiteerd wordt. “Nee” zeggen, valt haar echter moeilijk…
Tim wordt op het matje geroepen. Tijdens de les maakte de leerkracht een opmerking over zijn huiswerk. Tim had hier echter veel tijd in gestopt en wist niet waar hij het had. In een korte bui van frustratie maakte hij duidelijk wat hij daarover dacht.
Ann Delye, psychologe, begeleidt de groep.
Deze cursus start op woensdag 18 oktober om 18u.30 (tot 20u.30). De andere data zijn: 25/10; 8, 15, 22 en 29/11; terugkoppelmoment: 10/01/2018
De deelnameprijs voor deze 7 sessies is 200 euro. CM-leden betalen 100 euro en CM-leden met verhoogde tegemoetkoming 80 euro.
De leeftijd (15-18 jaar) geldt als richtlijn. Er is een aparte groep voor jongeren van 11 tot en met 14 jaar: einde lagere school, start secundair onderwijs (zie www.cm.be/agenda)
Vooraf inschrijven is noodzakelijk: via de website www.cm.be/agenda (bij voorkeur); tel. 050 44 03 88 of stuur een e-mail naar gezondheidspromotie.brugge@cm.be
De jongere schrijft in op eigen naam en vermeldt zijn/haar geboortedatum bij de opmerkingen.

Locatie: 
De Gezondheidsbib CM Brugge, Oude Burg 23, BruggeWebsite: 


E-mailadres: 


Telefoon: 
050 44 03 88

Evenement zoeken