Clean Up Day 2015 – Fost Plus, Federplast en Stad Nieuwpoort organiseren op het strand allereerste grote inzamel- & recyclageactie rond zwerfafval

Clean Up Day 2015 – Fost Plus, Federplast en Stad Nieuwpoort organiseren op het strand allereerste grote inzamel- & recyclageactie rond zwerfafval

zaterdag 26/09/2015

Clean Up Day is een grootscheepse opruimactie, waarbij tientallen vrijwilligers een stuk strand volledig proper maken. Vervolgens wordt het afval gesorteerd en, een Belgische primeur, ook gedeeltelijk ter plaatse gerecycleerd! Met dit initiatief streven de organisatoren – Fost Plus, Federplast en Stad Nieuwpoort – niet alleen naar propere stranden, maar willen ze burgers ook doen nadenken over het vele zwerfvuil dat wordt achtergelaten.

 Na de zomervakantie worden de stranden aan onze Belgische kust ontsierd door zwerfvuil, gaande van verpakkingen en sigarettenpeuken tot speelgoed of afgedankt strandmateriaal. Dit afval komt ook vaak in zee of in de duinen terecht, waar het een bedreiging vormt voor kwetsbare leefmilieus. Om dit te voorkomen en om mensen bewust te maken van deze problematiek, steken Fost Plus, Federplast en Stad Nieuwpoort op Clean Up Day de handen uit de mouwen.

Met de hulp van verenigingen, scholen en jeugdbewegingen uit de regio wordt er echter niet enkel afval opgeruimd. We sorteren het ingezamelde afval namelijk ter plaatse uit en demonstreren met behulp van twee unieke mobiele recyclage-installaties, de Plastimobile (www.plastimobile.com) en de Plasticlab (www.plasticlab.be), live voor het grote publiek hoe afval gerecycleerd wordt tot een nieuwe grondstof. Als afsluiter voorzien we een heerlijke picknick voor alle deelnemers, met zo weinig mogelijk afval, dat spreekt voor zich. 

Programma:

9u00:   Aanmelden vrijwilligers

9u30:   Zwerfvuil opruimen op het strand

11u30: Recyclage van het ingezamelde afval

12u00: Slotmoment en ondertekening van de engagementsverklaring van de kunststofindustrie tegen zwerfvuil

12u30: Picknick

Locatie: 
Zeedijk Nieuwpoort-Bad, Hendrikaplein, Nieuwpoort


Evenement zoeken