Bericht aan de bevolking van Elverdinge en omstreken

Bericht aan de bevolking van Elverdinge en omstreken

zaterdag 10/09/2016

Geachte medeburgers,
ONZE HOOP DAT DEN OORLOG niet lang meer zou duren, wordt met den dag zwaarder op den proef gesteld.
En is het einde nog niet in zicht, allengskens hoort men vragen of er bij den afloop nog enige winnaar te bespeuren zal zijn.
~~~~~~~~~~~~
DOOR DE AANHOUDENDE TOESTAND zijn de afgelopen maanden vele plaatsenaars ons dorp ontvlucht, en somtijds zenden zij ons een woordje uit het verre Vrankrijk.  De achtergebleven inwoners zijn curieus naar hun wedervaren, en ginder zijn zij curieus hoe het hier gaat. Om van ‘t een zowel als ‘t ander te berichten, is op

~~~~~~~~~~~~
ZATERDAG 10 SEPTEMBER om 20 u
op de hofplaatse van Van Walleghem Paul en Kristof, Steentjemolenstraat 13 op onze parochie een samenkomst geregeld.  Meester Constant Tamboryn van de knechteschool laat weten dat verschillige zijner kennissen van de NORMAALSCHOOL van TORHOUT hebben toegezegd om de bijeenkomst muzikaal op te luisteren, alsook enige kunstekoters van alhier.

Elkeen die onze parochie en zijn inwoners genegen is : WELKOM

~~~~~~~~~~~~

Om het gevaar dat de samenscholing te groot wordt en ten prooi valt aan vijandelijke beschietingen, kan eenieder zich beter vooraf inschrijven
in voorverkoop 6 Euro / de dag zelf 8 Euro / < 18 jaar : gratis   Rek.nr DF :   BE08 6528 1958 4913

bij de voorzitster van de Boerinnebond, Lieve : code  472/ 26 92 62   vanwalleghem.paul@telenet.be

of bij de voorzitter van David’s Boekenfonds, Geert : code  057/422 811     g.morlion@telenet.be

Locatie: 
Hoeve Van Walleghem, Steentjemolenstraat 13, ElverdingeE-mailadres: 


Telefoon: 
057/422811

Evenement zoeken