ARhumenten: Paul Thoen over Utopia van Thomas More

ARhumenten: Paul Thoen over Utopia van Thomas More

zondag 11/09/2016

500 jaar geleden verscheen ‘Utopia’ van Thomas More in Leuven. Morus’ Utopia biedt een uitgelezen weg om in contact te komen met de vandaag wat vergeten voorhoede van de moderne periode: de humanisten en hun specifieke denkstijl. Door Paul Thoen, oud-leraar klassieke talen.

Lezing i.s.m. Vormingplus MZW en Boekhandel De Zondvloed

500 jaar geleden verscheen ‘Utopia’ van Thomas More in Leuven. Dit werkje biedt het verslag van een gesprek dat kort voordien in Antwerpen zou plaatsgevonden hebben. Daarin vertelt een wat mysterieuze filosofisch aangelegde zeeman over zijn verblijf in een ideale samenleving op een eiland ten zuiden van de evenaar … maar waarvan uiteindelijk niemand de precieze locatie blijkt te kennen (ou-topos: geen-plaats). In de lijn van Erasmus’ ‘Lof der Zotheid’ wordt hier op een speelse wijze een spiegel voorgehouden zowel aan de verkramping van de late middeleeuwen als aan de ontwrichtende ambities van de vroege moderne tijd, nl. privatisering en opkomend kapitalisme. Morus’ Utopia biedt een uitgelezen weg om in contact te komen met de vandaag wat vergeten voorhoede van de moderne periode: de humanisten en hun specifieke denkstijl.

Paul Thoen is oud-leraar klassieke talen aan het Klein Seminarie in Roeselare. Hij schreef daarnaast talrijke artikels en bijdragen over retoriek, literatuurgeschiedenis en letterenonderwijs.

In de nasleep van De Tuin der Lusten behandelt Paul Thoen drie thema’s uit het boek van More in ARhus op 23 september, 7 oktober en 21 oktober.

Wanneer: zondag 11 september van 10u30 tot 12u
Waar: ARhus-café, De Munt 8, Roeselare
Toegang: 7 euro
Inschrijven: via het inschrijvingsformulier, tel 051 69 18 00 of aan de balie

Locatie: 
ARhus, De Munt 8, RoeselareWebsite: 


E-mailadres: 


Telefoon: 
051 69 18 00

Evenement zoeken