Kasteel Moorsele – Kapel H.Godelieve van Gistel

Kasteel Moorsele – Kapel H.Godelieve van Gistel

zaterdag 04/07/2020

De kapel dateert uit de 17de of 18de eeuw

Hier te Moorsele bestaat de legende van de radeloze Godelieve die, toen ze wegvluchtte, haar trouwring in de brede kasteelwal liet vallen. Tijdens de winter was er altijd een gaatje dat niet toevroor, waar ze de ring gegooid had.

Geloofwaardiger is het verhaal dat we in Biekorf uit 1988 vonden:

de genezing van een blindgeboren kind met aansluitend, de oprichting van een kapel. Judoca Prus, weduwe van Paschasius Demortier had een driejarig blindgeboren zoontje Pieterken. Ze beloofde voor zijn genezing naar Gistel te gaan en haalde reeds haar offergave uit de kamer. Toen ze terugkeerde keek het jongetje door het raam en genoot van het uitzicht. Ze keek in twee klare blauwe ogen. Op 3 augustus 1671 gingen moeder en kind samen naar Gistel en bevestigden onder eed zijn genezing. Mogelijks werd daarna de kapel opgericht. Het is aannemelijk dat dit door de kasteelbewoners gedaan werd. 

Wij hebben in het doopregister Pieterken en zijn ouders gevonden op de juiste data. Tot zover de geschiedenis.

De heer Michel Bohé, huidige bewoner van het kasteel, laat momenteel de kapel restaureren. De kapel behoort samen met het kasteel tot het oudste Moorseelse patrimonium en wordt door de inwoners erg gewaardeerd. Met de heemkundige kring WIBILINGA Moorsele-Wevelgem willen we de her-inwijding van de H. Godelievekapel niet zomaar laten gebeuren.

In deze coronatijd is enige spirituele opmontering wel wenselijk en nuttig.

De naamdag van de Heilige Godelieve is 6 juli, dit jaar een maandag. Daarom kiezen we om de plechtigheid te laten doorgaan op zaterdag 4 juli.

Dit is onder voorbehoud van toestemming door de nationale veiligheidsraad. 

Locatie: 
Kasteel Moorsele, St.Maartensplain 14, MoorseleWebsite: 


E-mailadres: 


Telefoon: 
0477 57 61 14

Evenement zoeken