Inzamelmoment Eerste Wereldoorlog Stadsarchief Tielt

Inzamelmoment Eerste Wereldoorlog Stadsarchief Tielt

zaterdag 18/10/2014 tot zondag 19/10/2014

In 2015 zal het precies honderd jaar geleden zijn dat de eerste gasaanval (22 april 1915) plaatsvond en gifgas voor de eerste keer als krijgswapen gebruikt werd. Onze stad is hieraan verbonden, gezien de opdracht daartoe vanuit Tielt werd gegeven binnen het Duits hoofdkwartier. 2015 wordt in Tielt het herdenkingsjaar voor WOI. Diverse verenigingen, stadsdiensten en externe partners zetten heel wat op touw om op gepaste wijze en voor een ruim publiek WOI in Tielt te herinneren. Meer info daarover volgt uiteraard nog.

Ter voorbereiding van dit themajaar wordt door het Stads- en OCMW-archief een registratie- en inzamelmoment georganiseerd. Wie nog over documenten, foto’s of zelfs louter anekdotes beschikt over de Eerste Wereldoorlog in Tielt of over het lot van Tieltenaren tijdens de Eerste Wereldoorlog, kan deze laten registreren in de leeszaal van het Stadsarchief (Markt, Tielt) op zaterdag 18 oktober (tussen 14.00 en 17.00 uur) en op zondag 19 oktober (tussen 10.00 en 12.00 uur).

Bedoeling is om zoveel mogelijk (onbekend) materiaal (“zwerfgoed”) te registreren, om op die manier zoveel mogelijk getuigenissen of invalshoeken te verzamelen voor de stadstentoonstelling in 2015. We zijn vooral op zoek naar foto’s en persoonlijke verhalen. Het document of de foto’s worden geregistreerd en er worden eventueel scans, kopieën, foto’s of een geluidsopname gemaakt. Iedereen kan bovendien zijn verhaal over de Eerste Wereldoorlog kwijt in een echte babbelbox. Wie wil, kan objecten, foto’s… schenken aan het Stadsarchief, maar dit is zeker geen verplichting. Ook wie gewoon benieuwd is naar de betekenis van een bepaald document of voorwerp, is van harte welkom!

Tijdens dit inzamelmoment is onderzoeker Carlos Heytens eveneens aanwezig. Al jarenlang verzamelt hij gegevens over de afkomst en het lot van Tieltse gesneuvelden en oud-strijders. Wie meer informatie heeft of wil uitwisselen over zijn of haar Tieltse voorvader, die vocht aan het front, kan dan dus ook terecht op het inzamelmoment. Carlos Heytens verzamelde al veel informatie in talrijke archieven over het lot van zowel de gesneuvelde Tieltenaren als de oud-strijders.

Locatie: 
Stadsarchief Tielt, Markt 13, TieltWebsite: 


E-mailadres: 


Telefoon: 
+32 51 42 81 75

Evenement zoeken