Erfgoeddag Ichtegem : 3 x 3 erfgoedwandelingen

Erfgoeddag Ichtegem : 3 x 3 erfgoedwandelingen

zondag 26/04/2015

Vandaag vinden in Bekegem, Eernegem en Ichtegem telkens 3 erfgoedwandelingen plaats. Vraag ook de bijbehorende, gratis erfgoedbrochure, waarin alles netjes gebundeld staat…

In 2015 besteedt de jaarlijkse Erfgoeddag aandacht aan een specifieke component van het woord ‘erfgoed’, nl. erven. Wat is de relatie tussen erven, erfenis en erfgoed? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen? Hoe belangrijk waren erfenissen voor de samenstelling van collecties in onze musea, bibliotheken en archieven? Van welk erfgoed zijn onze kinderen en kleinkinderen erfgenamen en hoe gaat dat dan? Het centrale thema ERF! gaat er dieper op in…

Bij ons vinden ter gelegenheid van Erfgoeddag, en naar aanleiding van de nieuwe erfgoedbrochure ‘Erfgoedwandelingen door Ichtegem’, in elk van de drie dorpen – Bekegem, Eernegem, Ichtegem – drie gegidste rondleidingen plaats.

Tijdens deze wandelingen zal niet alleen aandacht worden besteed aan het algemene karakter van de erfgoedelementen, maar gaan we specifiek op zoek naar de verhalen achter de elementen die aantonen hoe vererving en verdeling van goederen aan de basis kunnen liggen van een totaal ander uitzicht van een dorpskern. Speciale aandacht gaat uit naar het verhaal van de families die het uitzicht van het dorp hebben bepaald.

In de drie deelgemeenten zijn er gegidste erfgoedwandelingen om 10 uur, 13 uur en 16 uur. De start is telkens voorzien aan de kerk. Inschrijven vooraf is gewenst (aantal plaatsen beperkt). Om goed uit de startblokken te kunnen schieten, is er ’s morgens een ontbijt van de Landelijke Gilden in het kader van ‘Bekegem Dorp in de Kijker’. De Bekegemse erfgoedwandeling kan je aansluitend op eigen houtje afleggen langs een bewegwijzerd parcours. Gidsen geven op diverse plaatsen uitleg tot 11 uur.

Meer info over het ontbijt: http://www.ichtegem.be/vrije-tijd/uit-in-ichtegem?cnpage=2&cdbid=5019e154-94e0-4d00-a623-218657466560.

I.s.m. Landelijke Gilden Eernegem/Bekegem en Werkgroep Bekegems Erfgoed.

Locatie: 
Sint-Amanduskerk, Bevrijdingsweg 1, BekegemWebsite: 


E-mailadres: 


Telefoon: 
059 34 11 46

Evenement zoeken