De Digitale Week

De Digitale Week

zaterdag 19/04/2014 tot zondag 27/04/2014
De Digitale Week is een sensibiliseringscampagne rond de thema’s mediawijsheid en e-inclusie. Meer bepaald wil de Digitale Week het brede publiek, kansengroepen en het beleid sensibiliseren, informeren en activeren rond dit thema. Dit gebeurt via een drieledige aanpak:
  • In de kijker plaatsen van lokale initiatieven inzake digitale kloof
  • Sensibiliseringscampagne in Vlaanderen
  • Studiedagen voor professionelen
De Digitale Week gaat door van 19 tot en met 27 april.
Er worden tal van activiteiten georganiseerd.

Evenement zoeken